Vietnam Medi-Pharm 2019

Vị trí: A54  

Thời gian: 08-11/05/2019
Địa Điểm: Cung Văn hóa Hữu Nghị, 91 Trần Hưng Đạo, TP. Hà Nội